Kancelaria Prawna

Prawo cywilne

Kancelaria Prawna Bona Consilio świadczy usługi w ramach prawa cywilnego.
W zakres świadczonych usług wchodzi między innymi:

 • Udzielanie porad prawnych i opinii prawnych
 • Sporządzanie umów i pism
 • Sporządzanie pism przedsądowych
 • Sporządzanie pism procesowych, pozwów, wniosków, odpowiedzi na pozwy
 • Sporządzanie apelacji, zażaleń, skarg kasacyjnych
 • Reprezentowanie Klientów w postepowaniu przedsądowym, sądowym, mediacyjnym, egzekucyjnym

Przykładowe sprawy z zakresu prawa cywilnego:

 • O zapłatę należności z tytułu umów
 • Wnoszenie sprzeciwu od wyroku zaocznego i nakazu zapłaty
 • Wnioski o przywrócenie terminu
 • Wezwania do zapłaty
 • O ustalanie i uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, zasiedzenie nieruchomości, rozgraniczenie nieruchomości, zniesienie współwłasności nieruchomości
 • O odszkodowanie i zadośćuczynienie, w tym za wypadki komunikacyjne
 • O ochronę dóbr osobistych
 • O eksmisje
 • O ubezwłasnowolnienie
 • O wynagrodzenie z tytułu bezprawnego korzystania z lokalu
 • O zobowiązanie do leczenia odwykowego

Korzystając z usług naszej Kancelarii mogą Państwo liczyć na pomoc na każdym etapie postępowania i dołożymy wszelkich starań, aby sprawa zakończyła się pomyślnie dla Państwa. Wnikliwie i drobiazgowo analizujemy sprawę z jaką się Klient do nas zwraca, przedstawiamy mu opinię prawną oraz podejmujemy działania prawne w takiej formie, aby zakończyły się z sukcesem dla Państwa, a tym samym dla nas.

Zachęcamy do współpracy z Kancelarią Prawną Bona Consilio.