Kancelaria Prawna

Prawo karne

Kancelaria Prawna Bona Consilio świadczy usługi w ramach prawa karnego, karnego wykonawczego i prawa wykroczeń.
W zakres świadczonych usług wchodzi między innymi:

  • Obrona podejrzanego i oskarżonego na etapie postępowania przygotowawczego przed policją i prokuratorem
  • Obrona oskarżonego na etapie postępowania sądowego
  • Reprezentowanie oskarżonego w postępowaniu apelacyjnym
  • Wnoszenie zażaleń na zastosowanie tymczasowego aresztu i na inne postanowienia zabezpieczające prawidłowy tok procesu karnego
  • Reprezentacja pokrzywdzonego przed organami wymiaru sprawiedliwości

Przykładowe sprawy z zakresu prawa karnego wykonawczego:

  • Odroczenie wykonania kary
  • Udzielenie przerwy w odbywaniu kary
  • Przedterminowe zwolnienie z odbywania kary
  • Zarządzenie odbywania kary
  • Dozór elektroniczny

Korzystając z usług naszej Kancelarii mogą Państwo liczyć na pomoc na każdym etapie postępowania i dołożymy wszelkich starań, aby sprawa zakończyła się pomyślnie dla Państwa. Wnikliwie i drobiazgowo analizujemy sprawę z jaką się Klient do nas zwraca, przedstawiamy mu opinię prawną oraz podejmujemy działania prawne w takiej formie, aby zakończyły się z sukcesem dla Państwa, a tym samym dla nas.

Zachęcamy do współpracy z Kancelarią Prawną Bona Consilio.